Mitä voin kuljettaa mukanani
Matkatavarat ruumaan

Ruumassa kulkeva matkatavara

Kirjattu matkatavara on matkatavara, joka lähtöselvityksen yhteydessä jätetään lentoyhtiön haltuun kuljetettavaksi lentokoneen ruumassa samalla lennolla kuin matkustajakin. Jokainen matkalaukku tulisi varustaa nimilapulla sekä sisä- että ulkopuolelta. Isot tavarat kuten vaikka esimerkiksi Foam Roller, tulisi jättää ruumassa kulkevaksi matkatavaraksi.

Alle kaksivuotiaalla, jolla ei ole omaa istumapaikkaa ei ole omaa matkatavara kiintiötäkään, lukuun ottamatta vaunuja tai rattaita.

Kirjattaviksi matkatavaroiksi ei tule jättää vaikeasti korvattavia tavaroita, näytteitä, pilaantuvia elintarvikkeita, henkilökohtaisia turvalaitteita, arvokoruja, kelloja, koriste-esineitä tai turkiksia eikä alkoholia tai parfyymejä. Vakuutus ei korvaa esim. rahaa, joka häviää kirjatusta matkatavarasta.

Rahtina kannattaa kuljettaa, jos matkatavaraa on reilusti yli sallitun painon. Rahtihinta on ylipainomaksua edullisempi. Rahtikuljetukseen voi jättää vain henkilökohtaisia tavaroita, joita luovutettaessa on esitettävä lentolippu. Tavaroista tehdään normaali rahtikirja. Kotimaassa ja Euroopassa rahtina kuljettaminen edellyttää matkustamista samalla lennolla.

Pyörätuoli kuljetetaan aina ruumassa eikä siitä koidu eri kustannuksia. Pyörätuolista täytyy ilmoittaa jo matkan varausvaiheessa. Motorisoitujen pyörätuolien kuljetusta säätelevät erikoisohjeet ja turvatoimenpiteet. Kuiva-akkupyörätuolit hyväksytään kuljetukseen edellyttäen, että kaapeli on irrotettu ja suojattu oikosulkujen estämiseksi. Nesteakuilla toimivat pyörätuolit hyväksytään kuljetukseen edellyttäen, että pyörätuoli voidaan lastata, varastoida ja purkaa ruumasta pystysuorassa. Jos tuolia ei voida kuljettaa pystysuorassa, on irrotettava kaapelit ja akku pakattava vuotamattomaan erityispakkaukseen. Jos matkustaja aikoo kuljettaa mukanaan moottorikäyttöisen pyörätuolin, on tähän saatava etukäteishyväksyntä kaikilta kuljetukseen osallistuvilta lentoyhtiöiltä.

Vaaralliset aineet

Matkustaja ei saa kuljettaa vaarallisia aineita mukanaan tai matkatavaroissa.

Tällaisia ovat kaikki räjähdysaineet, esim. ilotulitusvälineet ja valoraketit, tulenarat nesteet kuten sytytysnesteet. Liuottimet ja maalit, palavat hyytelöt ja jauheet, leimahtavat ja syttyvät kaasut sekä paineistetut kaasusäiliöt kuten happisäiliöt, retkikeittimien yms. kaasupullot ja kaasukihartimien täyttösäiliöt. Lisäksi myrkyt, hapot ja syövyttävät, voimakkaasti magneettiset, tartuntavaaralliset sekä radioaktiiviset aineet ovat kiellettyjä.

Matkustaja voi kuitenkin rajoitetusti kuljettaa mukanaan tai matkatavaroissaan eräitä vaarallisia aineita kuten matkalla tarvittavia kosmeettisia aineita (max. 2kg / 2litraa aerosolia sisältäviä tuotteita, yksikkökoko max. 1/2 kg tai 1/2 litraa) ja lääkkeitä, alkoholijuomia, yhden katalyyttikihartimen (ei saa käyttää koneessa) sekä tulitikut ja tupakansytyttimen. Kahta viimeksi mainittua ei saa sijoittaa kirjattuun tai käsimatkatavaraan, vaan niiden on oltava henkilön itsensä hallussa. Kuivajäätä saa olla max. 2 kg / matkustaja käsimatkatavarassa.

Sytyttimientäyttöpullojen kuljettaminen on kielletty. Matkustajan lääkintään tarkoitettua pientäkään ilma/happisäiliötä ei saa kuljettaa matkustamossa. Ruumassa kuljetettaviksi sopivista ilma/happisäiliöistä on sovittava etukäteen lentoyhtiön kanssa. Elohopealla varustettu kuumemittari sallitaan, jos se on kestävässä pakkauksessa. Savuhälytin voidaan kuljettaa koneessa, jos patterit on irrotettu.

Urheiluaseita ja niiden patruunoita voidaan tietyin rajoituksin kuljettaa kirjattuna matkatavarana, kun asiasta on sovittu lentoyhtiön kanssa. Huom! Tarkista aina ao. maan tuontisäännökset, esim. Britanniaan ei saa viedä aseita laisinkaan.